• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Buczkowicach

 

i n f o r m u j e

 

że Kierownik GOPS

 

zarządzeniem Nr 6/2012

z dnia 1 października 2012 r.

 

ustalił dzień 24 grudnia 2012 roku (wigilia)

 

d n i e m   w o l n y m  o d  p r a c y

 

i jednocześnie wyznaczył

 

dzień 27 października 2012 r. (sobota)

 

dniem pracy dla pracowników

 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Buczkowicach.